• Buss
  • Taxi
Expressbuss Härjedalen-Stockholm, Stockholm-Härjedalen med Härjedalingen
Expressbuss till Stockholm

Med våra expressbussar åker du snabbt, enkelt och bekvämt! Direktbussar Mellan...

Res miljövänligt och prisvärt, hyr Er egen buss från Mohlins Bussar
Hyr er egen buss

Res miljövänligt och prisvärt, hyr Er egen buss. Allt fler upptäcker bussen som ett utmärkt färdmedel där...

Linjetrafik Mohlins Bussar
Linjetrafik Hälsingland

Sedan juni 2014 kör vi linjetrafik med cirka 40 bussar i Ljusdal och Delsbo, Hälsingland, på uppdrag av X-...

Linjetrafik Mohlins Bussar
Linjetrafik Jämtland

Mohlins Bussar utför Linjetrafik i Jämtland/Härjedalen sedan juni 2010 på uppdrag av Länstrafiken Jämtland...

Mohlins Taxi

Taxi Sveg. Taxi, skolskjuts, färdtjänst och sjuktransporter i Sveg. 0680-105 00
Mohlins Taxi Sveg

Ditt lokala taxibolag i södra Härjedalen. Vi kör kommersiell taxitrafik, anslutningar...

Taxi Vemdalen. Taxi, skolskjuts, färdtjänst och sjuktransporter i Vemd. 0684-105 00
Mohlins Taxi Vemdalen

Ditt lokala taxibolag i Vemdalen – Hede året runt. Vi kör kommersiell taxitrafik,...

Färdtjänst och sjukresor i Härjedalens kommun.
Sjukresor och färdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst - För dig som är folkbokförd i Härjedalens Kommun
...

Transfer Taxi
Taxitransfer

Anlita gärna Mohlins Taxi för transfer till och från flyget, tåget eller bussen. Med oss...

Sjukresor och färdtjänst

Färdtjänst och sjukresor i Härjedalens kommun.

Färdtjänst och Riksfärdtjänst - För dig som är folkbokförd i Härjedalens Kommun
Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för de personer som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att åka med den allmänna kollektivtrafiken. Resor i färdtjänsten samplaneras när detta är möjligt och man samåker med andra. Detta kan innebära en del omvägar och ändrade restider.

Avresetiden kan även komma att justeras beroende på tillgång av fordon etc. Ensamåkning kan beviljas om detta krävs av medicinska skäl. Ansökan om färdtjänst görs till Länstrafiken i Jämtlands Län AB. Ansökningsblanketten finns på Länstrafikens hemsida.

Normal handläggningstid för din ansökan är ca 15 vardagar. Om du beviljas färdtjänst blir du samtidigt registrerad hos BC Jämtland. BC Jämtland är den beställningscentral dit du ringer och beställer dina resor på telefon 0771-82 00 83.

Färdtjänstområdet omfattar Jämtlands Län. Tillståndet gäller för obegränsat antal resor inom länet. Färdtjänstresa får göras dygnet runt efter förbeställning hos BC Jämtland.

Din resa beställer du hos BC Jämtland på telefon 0771-82 00 83 senast kl 17:00 dagen före avresa. Du kan beställa din resa även samma dag du vill åka men då tillkommer en avgift på 20 kr per resa. Vid din beställning ska du ange följande: Personnummer och namn, varifrån du ska åka, vart du ska åka, vilken tid du behöver vara framme och om möjligt tid för eventuell återresa.

Du betalar alltid en egenavgift direkt till chauffören. Hur mycket du ska betala beror på längden på resan.
Exempelvis: 
0-10 km 47 kr
22-26 km 96 kr
30-34 km 111 kr
46-50 km 162 kr

Behöver du resa utanför Jämtlands Län måste du ansöka om Riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst gäller för resor inom landet men utanför Jämtlands Län. Ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan angelägenhet med anknytning till fritid eller rekreation. Resa på grund av exempelvis arbete, studier eller sjukvård beviljas inte.

Ansökan om riksfärdtjänst görs vid varje resetillfälle till Länstrafiken i Jämtlands Län AB senast 3 veckor före avsett resedatum. Ansökningsblanketten finns på Länstrafikens hemsida. Egenavgiften varierar beroende på vägavstånd mellan 105 kr och 755 kr.
Exempelvis:
0-100 km 105 kr
201-225 km 255 kr
401-450 km 455 kr

Sjukresor
Om du är sjuk och behöver resa till och ifrån sjukhus, hälsocentral, folktandvård eller annan sjukvårdande behandling gäller inte färdtjänst. Som färdtjänstresenär har du dock automatiskt rätt att åka sjukresa på samma sätt som ditt färdtjänsttillstånd medger. Då skall du ringa och beställa en sjukresa genom BC Jämtland senast 2 vardagar innan vid planerade besök.

Alla som bor i Jämtlands Län har rätt att få bidrag från landstiget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Beställningscentralen, BC Jämtland, hjälper till med bokning av resor. Information angående resor/bidrag får du av Länstrafiken. För att få bidrag för sjukresa med taxi krävs medicinskt intyg från vårdpersonal. Resan beställs genom din Hälsocentral eller via Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177 när hälsocentralen är stängd. För sjukresor med taxi från Östersunds sjukhus tillämpas fasta avgångstider. De fasta avgångarna är klockan 11:00, 12:00, 14:00 och 17:00.

Som resenär betalar du en egenavgift direkt till chauffören. Egenavgiften varierar beroende på färdsätt men det kan aldrig bli mer än 100 kr per resa. Barn till och med 19 år är befriade från egenavgift. Högkostnadsskyddet är 1 200 kr per 12-månadersperiod för egenavgifter. Om du, på grund av medicinskt tillstånd eller ålder, behöver hjälp av en följeslagare ges bidrag för dennes resa. Ett krav är att du har fått ett intyg från vårdpersonalen som styrker ditt behov av hjälp. Kom alltid ihåg att uppge att du har en följeslagare med dig redan när du beställer resan!

Mer information om färdtjänst och sjukresor finns på Länstrafikens hemsida.